Υποβολή Αναφορών-Καταγγελιών

Η ΠΑΕΓΑΕ, αποσκοπώντας στην ενίσχυση των μέτρων Εταιρικής Διακυβέρνησης, έχει υιοθετήσει, μεταξύ άλλων, διαδικασίες για την υποβολή καταγγελιών ή παρατηρήσεων / σχολίων εκ μέρους είτε του προσωπικού της είτε οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου τρίτου  (συνεργαζόμενου ή μη με την Εταιρεία μας).

Οι εν λόγω αναφορές πρέπει να έχουν σχέση με παράνομες, αντικανονικές ή αντιδεοντολογικές ενέργειες του προσωπικού, καθώς και πρακτικές ή διαδικασίες εκ μέρους της Εταιρείας που δε είναι συμβατές με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης ή τις κείμενες Κανονιστικές Διατάξεις.

Το Δ.Σ. μέσω του προέδρου της ΠΑΕΓΑΕ έχει την ευθύνη για τη διαρκή παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας της διαδικασίας, τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των υποβαλλόμενων αναφορών και εν τέλει, την κατάλληλη διαχείρισή τους, προκειμένου η αξιοποίηση της συγκεκριμένης διαδικασίας να προσδώσει πρόσθετη αξία στην Εταιρεία.

Οι σχετικές αναφορές μπορούν να υποβάλλονται:

  1. Είτε γραπτώς, στη διεύθυνση ΠΑΕΓΑΕ, Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 100, 19018 ΜΑΓΟΥΛΑ, Υπόψη Προέδρου Δ.Σ.
  2. Είτε ηλεκτρονικώς, χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας. Η χρήση της ηλεκτρονικής φόρμας είναι απολύτως ασφαλής και διασφαλίζει την ανωνυμία σας εαν επιλέξετε να μην καταχωρήσετε στοιχεία επικοινωνίας.

Αν θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία.