Αποθήκευση και Διανομή Εμπορευμάτων

Αποθήκευση

Η ΠΑΕΓΑΕ διαθέτει στεγασμένους και υπαίθριους αποθηκευτικούς χώρους για αποθήκευση παλετοποιημένων και μη εμπορευμάτων ανεξαρτήτως είδους (πλην εύφλεκτων και εκρηκτικών).

Οι στεγασμένοι αποθηκευτικοί χώροι διαθέτουν:

 • Ωφέλιμο ύψος από 5 – 14m
 • Συγκεκριμένους χώρους με σταθερό θερμοκρασιακό εύρος
 • Ράφια στενών διαδρόμων VNA ή για Reach Truck
 • Συστήματα πυρασφάλειας με sprinklers
 • Υδραυλικές ράμπες και φυσούνες φορτοεκφόρτωσης
 • Pest control

Οι υπαίθριοι αποθηκευτικοί χώροι προσφέρονται για τύπους εμπορευμάτων όπως ογκώδη μηχανήματα κ.α. και καλύπτονται επίσης από περιμετρικό δίκτυο πυρασφάλειας και pest control. Όλες οι εγκαταστάσεις (στεγασμένες και υπαίθριες) φυλάσσονται επί 24ώρου από ιδιωτική εταιρεία security.

Η ΠΑΕΓΑΕ προσφέρει στις εγκαταστάσεις της σύγχρονες υπηρεσίες Logistics, υποστηριζόμενες από εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης αποθηκών (WMS), οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Παραλαβή προϊόντων παλετοποιημένων ή μη
 • Μακροσκοπικό ποιοτικό έλεγχο και δειγματοληψίες ποιοτικού ελέγχου
 • Συλλογή παραγγελιών
 • Φόρτωση παλετοποιημένων ή μη προϊόντων
 • Διαχείριση τελωνειακά υποκείμενων εμπορευμάτων
 • Reporting και KPI’s

Διαχείριση και Ψηφιοποίηση αρχείων

Η ΠΑΕΓΑΕ προσφέρει υπηρεσίες αποθήκευσης, φυσικής ανάκλησης και ψηφιοποίησης κάθε μορφής αρχειακού υλικού, με σύγχρονα συστήματα ανάκλησης και πλήρως οργανωμένο κέντρο ψηφιοποίησης. Οι υποδομές της εταιρείας και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της εξασφαλίζουν την ασφαλή φύλαξη των αρχείων και την άμεση φυσική ανάκληση και ψηφιοποίηση.

Μεταφορά και Διανομή

Η ΠΑΕΓΑΕ αναλαμβάνει τη μεταφορά και διανομή των εμπορευμάτων των πελατών της σε κάθε σημείο της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου συνεργατών, παρακολουθώντας και ελέγχοντας τις παραδόσεις προσφέροντας την ανάλογη ενημέρωση στον αποστολέα – πελάτης της τόσο με επίπεδο IOD (Information of Delivery) όσο και POD (Proof of Delivery).

Ανασυσκευασία

Η ΠΑΕΓΑΕ  προσφέρει, μέσω εξειδικευμένου συνεργάτη της εντός του συγκροτήματος της Μαγούλας, υπηρεσίες ανασυσκευασίας και διαλογής προϊόντων και υλοποίησης προωθητικών ενεργειών με ετικετοκόλληση ή / και θερμοσυρρίκνωση (bundle packs). Οι εργασίες της ανασυσκευασίας εκτελούνται σε ανεξάρτητο χώρο εντός των εγκαταστάσεων με πιστοποιημένα υψηλά επίπεδα ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Παραχώρηση αποθηκευτικών χώρων

Η ΠΑΕΓΑΕ διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους διαφόρων μεγεθών και χαρακτηριστικών για την αποθήκευση και διαχείριση των εμπορευμάτων από τους ίδιους τους πελάτες έχοντας την δυνατότητα να προσφέρει επιπλέον:

 • Παραχώρηση περονοφόρων μηχανημάτων όλων των τύπων με συμβόλαιο συντήρησης για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα
 • Θέσεις στάθμευσης για τα οχήματα του προσωπικού και τα φορτηγά
 • Αποθήκευση και διαχείριση overstock για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε χώρους εντός της ίδιας εγκατάστασης
 • Δυνατότητα συνδυασμένης μεταφοράς προσωπικού
 • Διαχείριση απορριμμάτων
 • Συντήρηση εγκαταστάσεων
 • 24ωρη φύλαξη

Τίτλοι Αποθήκευσης

 • Τίτλος Αποθήκευσης ονομάζεται το εμπορευματόγραφο  που εκδίδεται από την ΠΑΕΓΑΕ και δίνεται στον αποθέτη εμπορευμάτων ή πρώτων υλών
 • Ο αποθέτης μπορεί να  χρησιμοποιήσει τους Τίτλους Αποθήκευσης προς ενεχύραση για xρηματοδότηση. Έτσι έχει πρόσβαση σε έναν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης για την ενίσχυση της ρευστότητας  της επιχειρήσής του
 •  Τα εμπορεύματα μπορούν να αποδεσμεύονται και σταδιακά
 • Η ΠΑΕΓΑΕ είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα η οποία μπορεί να χορηγεί Τίτλους Αποθήκευσης εμπορευμάτων

Facilities Management

ΠΑΕΓΑΕ διαθέτει έμπειρη ομάδα εξειδικευμένου μόνιμου τεχνικού προσωπικού εντός των εγκαταστάσεων το οποίο αναλαμβάνει την τακτική συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών του συνόλου των εγκαταστάσεων των αποθηκευτικών χώρων, των υποστηρικτικών συστημάτων λειτουργίας και του περιβάλλοντος χώρου και συγκεκριμένα:

 • Των συστημάτων αντλιών πυρόσβεσης
 • Των γεννητριών και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
 • Του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
 • Του εσωτερικού οδικού δικτύου και του περιβάλλοντος χώρου
 • Τη συντήρηση των χώρων πρασίνου και τη δενδροφύτευση

Φύλαξη

Όλες οι εγκαταστάσεις καλύπτονται από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, με φυσική παρουσία και σύστημα καταγραφής μέσω καμερών σε 24ώρη βάση 365 ημέρες το έτος, ταυτόχρονα με τον έλεγχο και την καταγραφή των εισερχομένων και εξερχομένων οχημάτων και ατόμων (εργαζομένων και επισκεπτών) στις πύλες εισόδου – εξόδου.