Η ιστορία της ΠΑΕΓΑΕ

Όραμα - Αξίες​

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Παναγιώτης Γεωργίου

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Γεώργιος Σκοτίδας ​

Μέλος: Πέτρος Φρονίστας

Μέλος: Αγγελος Κατσίκας

Μέλος: Αθανάσιος Τσουραπάς

Συνοπτική Εταιρική Παρουσίαση