Η ιστορία της ΠΑΕΓΑΕ

Όραμα - Αξίες​

  • Το όραμα μας είναι να αποτελούμε τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη στην παροχή υπηρεσιών 3rd Party Logistics. Βασίζεται στις αρχές της αξιοκρατίας, της δικαιοσύνης και της ισότητας. Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία και υποστηρίζουμε την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων μας μέσα σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας. Σεβόμαστε το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε υποστηρίζοντας
    και εφαρμόζοντας περιβαλλοντικές δράσεις.
  • Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 3rd Party Logistics ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των πελατών μας διατηρώντας άριστο επίπεδο συνεργασίας με αυτούς, προσφέροντας τους ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών σε ένα πλαίσιο οικονομικής σταθερότητας και ανταγωνιστικού κόστους

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Παναγιώτης Γεωργίου

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Γεώργιος Σκοτίδας ​

Μέλος: Πέτρος Φρονίστας

Μέλος: Αγγελος Κατσίκας

Μέλος: Αθανάσιος Τσουραπάς

Συνοπτική Εταιρική Παρουσίαση