Εξυπηρέτηση Πελάτη

ΠΑΕΓΑΕ ΑΕ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 100, 19018 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: +30 210 55 00 000
Fax: +30 210 55 00 022
Email: info@paegae.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ