Γενική Επικοινωνία

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, 19018 ΜΑΓΟΥΛΑ
Τ: +30 210 5500000 F: +30 210 5500022

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΙΠΕΘ, Β ’ΕΙΣΟΔΟΣ, 7ο ΤΕΤΡΑΓΩΝO, 57022 ΣΙΝΔΟΣ
Τ: +30 2310 569885

Γ.Ε.ΜΗ: 123668007000