Τίτλοι Αποθήκευσης ΠΑΕΓΑΕ
Ο εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης μέσω των αποθεμάτων σας
Πατήστε εδώ
Τίτλοι Αποθήκευσης ΠΑΕΓΑΕ
Ο εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης μέσω των αποθεμάτων σας
Πατήστε εδώ
Τίτλοι Αποθήκευσης ΠΑΕΓΑΕ
Ο εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης μέσω των αποθεμάτων σας
Πατήστε εδώ
Τίτλοι Αποθήκευσης ΠΑΕΓΑΕ
Ο εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης μέσω των αποθεμάτων σας
Πατήστε εδώ
Τίτλοι Αποθήκευσης ΠΑΕΓΑΕ
Ο εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης μέσω των αποθεμάτων σας
Πατήστε εδώ
Previous
Next

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Αποθήκευση και Διανομή Εμπορευμάτων

Διαχείριση Ετοίμων Οχημάτων

Ιδιωτικά Παραρτήματα & Τίτλοι Αποθήκευσης

Πελάτες

Έκταση και Αποθηκευτικοί Χώροι

1.187.000 τ.μ.

συνολική έκταση

122.500 τ.μ.

στεγασμένοι αποθηκευτικοί χώροι

620.000 τ.μ.

υπαίθριοι διαμορφωμένοι χώροι

Πιστοποιήσεις

Πολιτική ποιότητας​​

Βραβεύσεις