Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Αποθήκευση και Διανομή Εμπορευμάτων

Διαχείριση Ετοίμων Οχημάτων

Ιδιωτικά Παραρτήματα και Τίτλοι Αποθήκευσης

Πελάτες

Έκταση και Αποθηκευτικοί Χώροι

1.187.000 τ.μ.

συνολική έκταση

122.500 τ.μ.

στεγασμένοι αποθηκευτικοί χώροι

620.000 τ.μ.

υπαίθριοι διαμορφωμένοι χώροι

Πιστοποιήσεις

Βραβεύσεις

Πολιτική ποιότητας​​