You are currently viewing Δελτίο Τύπου – Την ΠΑΕΓΑΕ επαναπιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD)
  • Post published:10/03/2021

Την ΠΑΕΑΓΕ (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος Μονοπρόσωπη ΑΕ), την ιστορική και εμβληματική εταιρεία παροχής υπηρεσιών logistics στην Ελλάδα πιστοποίησε και επαναπιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD) στo πλαίσιo της πολυετούς συνεργασίας των δύο εταιρειών.

Οι επιθεωρήσεις που οδήγησαν στην πιστοποίηση της ΠΑΕΑΓΕ πραγματοποιήθηκαν στην εγκατάστασή της στη Μαγούλα Αττικής, που αποτελούν το μεγαλύτερο ενιαίο χώρο logistics στην Ελλάδα.

Με την ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων, η ΠΑΕΑΓΕ πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τα:

•             ISO 28000:2007 για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

•             ISO 39001:2012 για το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας

•             ISO 14001:2015 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,

Επιπλέον, επαναπιστοποιήθηκε σύμφωνα με το ISO 9001:2015 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Αναλυτικά, η πιστοποίηση για το Σύστημα Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 39001:2012 είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς αφορά στη διαχείριση του στόλου των οχημάτων της εταιρείας και συντελεί στην ασφάλεια των εργαζομένων καθώς αποτελεί σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων της .

Εξίσου σημαντική για εταιρεία Logistics είναι η για πρώτη φορά πιστοποίησή της με το ISO 28000 για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Με την πιστοποίηση  ISO 14001:2015 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης η εταιρεία αποδεικνύει την πρωτοπορία της στον κλάδο Εφοδιαστικής Αλυσίδας στα θέματα κλιματικής αλλαγής αλλά και την έμπρακτη υιοθέτηση επιχειρηματικών πρακτικών που είναι απαραίτητες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, η ΠΑΕΑΓΕ κατάφερε να επιδείξει συνεχή παρακολούθηση & βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων και πιο συγκεκριμένα, της αποδοτικής χρήσης των φυσικών πόρων, ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και καυσίμων και μείωσης της δημιουργίας επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων με ταυτόχρονη μείωση του κόστους διαχείρισής/διάθεσής τους, συμβάλλοντας στην βιώσιμη ανάπτυξή της.

Επιπλέον, η ΠΑΕΓΑΕ διατήρησε την πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Η κυρία Βασιλική Καλαμποκίδου, Vice President System Certification της TÜV HELLAS (TÜV NORD) τόνισε: «Ο μοναδικός κρίκος μεταξύ Βιομηχανίας και Εμπορίου είναι ο κλάδος της Εφοδιαστικής. Η συγκυρία της πανδημίας ανέδειξε στο ευρύ κοινό τον κρίσιμο ρόλο της εφοδιαστικής αλυσίδας για την εύρυθμη λειτουργία όλων των επιχειρήσεων. Ο κλάδος δοκιμάστηκε στη νέα εποχή COVID-19, όμως απεδείχθη η ανθεκτικότητα και η ετοιμότητα του για την τροφοδότηση της αγοράς με αγαθά.  H εμβληματική και ιστορική Εταιρεία, μέσω των Πιστοποιήσεων της σε Διεθνή Πρότυπα αποδεικνύει ότι ο κλάδος προσαρμόζεται, εξελίσσεται και αναπτύσσεται διαρκώς. Η δέσμευση της ΠΑΕΓΑΕ στις αρχές της ποιότητας, την ικανοποίηση των πελατών, τη διαρκή βελτίωση των διεργασιών και τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης, ενδυναμώνει περαιτέρω την παρουσία της στον Κλάδο της Εφοδιαστικής. Στους εργαζομένους και τη διοίκηση της ΠΑΕΓΑΕ, ευχόμαστε την επίτευξη των στόχων και του οράματός τους».

Ο κ. Δημήτριος Δασκαλάκης, Business Analyst/ΥΔΠ της ΠΑΕΑΓΕ τόνισε πως:

Η ΠΑΕΓΑΕ, πιστή στις αξίες της ΠΟΙΟΤΗΤΑ / ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ / ΕΞΕΛΙΞΗ / ΓΝΩΣΗ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ πιστοποιήθηκε από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) σε μια σειρά από καίριους τομείς και δραστηριότητες για τη λειτουργία της. Oι πιστοποιήσεις της ΠΑΕΑΓΕ ενισχύουν το όραμα της να αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη στα 3rd Party Logistics προσφέροντας ευρύ φάσμα υπηρεσιών μέσα σε πλαίσιο οικονομικής σταθερότητας, ανταγωνιστικού κόστους και βιώσιμης ανάπτυξης.

Όλα αυτά συνηγορούν στο γεγονός πως η πολυετής συνεργασία της ΠΑΕΑΓΕ με την TÜV HELLAS (TÜV NORD) αποτελεί απόδειξη της εμπιστοσύνης της εταιρείας  στον κορυφαίο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα.

Σχετικά με την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Διαπιστευμένος Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Ομίλου TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987, παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification) σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 15.000 Συστήματα Ποιότητας και παρέχει πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές. Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει και καθορίζει αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων, έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής της χώρας μας.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) διαθέτει γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα, θυγατρικές εταιρείες στην Κύπρο και στην Αίγυπτο και παγκόσμια παρουσία μέσω της πιστοποίησης και επιθεώρησης έργων ανά την υφήλιο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Γιώργο Φρίγκα (6936028853, press@tuv-nord.com)